Heavy duty kopplare

Storlek (mm): 140x35x90
Vikt (kg): 0.4